Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
За агенцията
    -Изпълнителен директор
    -Администрация
    -Бюджет
    -Годишен отчет
    -Цели
    -Декларации

Банери

Актуално
    -Новини
    -На вниманието на българските моряци
    -Информация за безопасността на българските кораби
    -На вниманието на българските корабопритежатели
    -На вниманието на лицензираните менингови фирми
    -Сесии на органи на IMO
    - FLAG STATE PERFORMANCE SELF-ASSESSMENT FORM
    -STCW 78 - Споразумения с чужди администрации
    -Бюлетини

Административни услуги
    -Електронни услуги

Нормативни актове
    -Нови, изменени и допълнени нормативни актове
    -Международни договори, по които Република България е страна (в превод на български език)
    -Право на ЕС*
        -Морски транспорт
        -Корабоплаване по вътрешните водни пътища
        -Морски лица
        -Пристанища и пристанищни услуги
        -Предложения
    -Закони
    -Подзаконови актове
    -Тарифи
    -Задължителни правила
    -Разпореждания на изпълнителния директор
    -Разпореждане на директор Дирекция "Морска администрация-Варна"
    -Разпореждане на директор Дирекция "Морска администрация-Бургас"
    -Разпореждане на директора на Дирекция "Речен надзор-Русе"
    -Разпореждане на директора на Дирекция "Речен надзор-Лом"
    -Морски спасително-координационен център
    -Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
    -За проверка на инспекторски карти

Достъп до информация

Информация морски лица
    -Контактни точки за подаване на жалби по Морската трудова конвенция – 2006 г., от морските лица
    -Дати за явяване на изпити и допуснати кандидати
        -София
        -Бургас
        -Варна
        -Лом
        -Русе
    -Национални стандарти за провеждане на обучения за плаване на море
    -Програми за подготовка за придобиване на правоспособности за работа на море
    -Национални стандарти за провеждане на обучения за плаване по вътрешните водни пътища
    -Програми за подготовка за придобиване на правоспособности за вътрешни водни пътища
    -Дневници за документиране на плавателен стаж
    -Списък на одобрените учебните заведения и центрове провеждащи курсове за специална и допълнителна подготовка на морски лица
    -Демоверсия на програмата за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности
    -Тестови въпроси включени в изпитите за придобиване на правоспособности на море
    -Тестови въпроси включени в изпитите за придобиване на правоспособности по ВВПЕ

Пристанища
    -Регистър пристанища
    -Регистър пристанищни оператори
    -Статистика
    -Генерални планове
        -Заповеди за разрешаване изработването на проекти на генерални планове

Профил на купувача
    -Процедури
    -Събиране на оферти с обява/ покана

Профил на купувача до 14.04.2016
    -Процедури
    -Публични покани
    -Вътрешни правила
    -Процедури до 01.11.2015

Проекти
    -Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г.
    -Изпълнени проекти

Работа

Анкети

СУК – ISO

Контакти

Е-услуги

Антикорупция

Връзки

Архив
    -2018 г.
    -2017 г.
    -2016 г.
    -2015 г.
    -2014 г.
    -2013 г.
    -2012 г.
    -2011 г.
    -2010 г.
    -2009 г.
    -2008 г.
    -2007 г.

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасително-координационен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed