София 1000, ул. "Дякон Игнатий" 9
Телефон: 02 / 930 09 10
Факс: 02 / 930 09 20
E-mail: bma@marad.bg
Website: www.marad.bg
  Начало » Работа

Конкурс за длъжност „Старши експерт” с юридическо образование в сектор „Кораби“, отдел „Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели”, дирекция „Морска администрация - Варна” с месторабота гр. Варна. 12.06.2018

© Изпълнителна агенция "Морска Администрация"
2006 Всички права запазени