София 1000, ул. "Дякон Игнатий" 9
Телефон: 02 / 930 09 10
Факс: 02 / 930 09 20
E-mail: bma@marad.bg
Website: www.marad.bg
  Начало » Работа

Конкурс за длъжността „Старши инспектор” в дирекция „Морска администрация - Варна”, отдел „Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели”, сектор „Кораби“, с месторабота гр. Варна. 13.12.2017

© Изпълнителна агенция "Морска Администрация"
2006 Всички права запазени