София 1000, ул. "Дякон Игнатий" 9
Телефон: 02 / 930 09 10
Факс: 02 / 930 09 20
E-mail: bma@marad.bg
Website: www.marad.bg
  Начало » Контакти

КонтактиСофия

"Морска Администрация" - Министерство на транспорта, информационните технология и съобщенията

София 1000
ул. "Дякон Игнатий" 9
Телефон: 0700 10 145
e-mail: bma@marad.bg

Изпълнителен директор
Живко Христакев Петров
Телефон: 0700 10 145
e-mail:  bma@marad.bg 

Заместник  изпълнителен директор

Телефон:

e-mail:

Главен секретар
Петър Володиев Киров
Телефон:  0700 10 145
e-mail: pkirov@marad.bg

 Дирекция "Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване"
Директор: Юлиян Емилов Попов
Телефон: 0700 10 145
e-mail: jpopov@marad.bg

Дирекция "Международни и национални регулации на корабоплаването"
Директор:
Димитър Димитров
Телефон:
0700 10 145
e-mail:
Dimitar.Dimitrov@marad.bg

Дирекция "Пристанища и пристанищни услуги"
Директор:
Павлинка Василева Ковачева
Телефон: 0700 10 145
e-mail: Pavlinka.Kovacheva@marad.bg
Варна

Дирекция "Морска Администрация" - Варна

Варна 9000
бул. Приморски 5
Телефон: 0700 10 145
e-mail: hm_vn@marad.bg

Директор
Валентин Петков Енчев
Телефон: 0700 10 145
e-mail: hm_vn@marad.bg

Отдел: "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели "
Началник отдел:
Телефон: 0700 10 145
e-mail:  fsi_vn@marad.bg
 

Отдел: "Квалификация и регистрация на морски лица"
Началник отдел: Атанас Атанасов
Телефон: 0700 10 145
e-mail: stw_vn@marad.bg

Отдел: "Експлоатационна годност на пристанищата"
Началник отдел:
Диана Руменова Василева
Телефон: 0700 10 145
e-mail: dpa_vn@marad.bg

Отдел: "Административнонаказателна дейност и информационни системи"
Началник отдел: Веселина Николова Джеджева
Телефон: 0700 10 145
e-mail: apfso_vn@marad.bg

 


 
Бургас

Дирекция "Морска Администрация" - Бургас

Бургас 8000
ул. Княз А. Батенберг 3
Телефон: 0700 10 145
e-mail: hm_bs@marad.bg

Директор
кдп Александър Жейнов Илиев
Телефон: 0700 10 145
e-mail: hm_bs@marad.bg

Отдел: "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели "
Началник отдел:
Телефон: 0700 10 145
e-mail: fsi_bs@marad.bg 

Държавен пристанищен контрол
Телефон : 0700 10 145
e-mail: psc_bs@marad.bg

Отдел: "Квалификация и регистрация на морските лица"
Началник отдел: Зоя Стоянова Иванова
Телефон: 0700 10 145
e-mail: stw_bs@marad.bg

Отдел: "Експлоатационна годност на пристанищата"
Началник отдел:
Веселин Тенев Статев
Телефон: 0700 10 145
e-mail: dpa_bs@marad.bg

Отдел: "Административнонаказателна дейност и информационно системи"
Началник отдел: Диана Стефанова Иванова
Телефон : 0700 10 145
e-mail: apfso_bs@marad.bg
Русе

Дирекция "Речен надзор - Русе"

Русе 7000
ул. Пристанищна 20
Телефон: 0700 10 145
e-mail: hm_rs@marad.bg

Директор
Иван Жеков Иванов
Телефон: 0700 10 145
e-mail: hm_rs@marad.bg

Отдел: "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби"
Началник отдел: Надя Маринова
Телефон:  0700 10 145
e-mail: fsi_rs@marad.bg

Отдел: "Квалификация и регистрация на морски лица"
Началник отдел:  Емил Киров Димитров
Телефон: 0700 10 145
e-mail: stw_rs@marad.bg

Отдел: "Контрол на корабоплаването"
Началник отдел: Цончо Цонев
Телефон:  0700 10 145
e-mail: psc_rs@marad.bg 
Лом

Дирекция "Речен надзор - Лом"

Лом 3600
Дунавски парк    № 3, ПК 29
Телефон: 0700 10 145
e-mail: hm_lom@marad.bg

Директор
Тони Георгиев Тодоров
Телефон: 0700 10 145
e-mail: hm_lom@marad.bg

Отдел: "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и морски лица"
Началник отдел: Радостин Емилов Йонов
Телефон: 0700 10 145
e-mail: fsi_lom@marad.bg

Отдел: "Пристанищен контрол"
Началник отдел: Георги Славов Методиев
Телефон: 0700 10 145
e-mail: psc_lom@marad.bg

              
Аварийно-спасителна дейност

 

Главна дирекция "Аварийно-спасителна дейност"
Главен Директор: Румен Николов
Телефон: 0700 10 145
e-mail: Rumen.Nikolov@marad.bg

Отдел "Морски спасително-координационен център"
Началник отдел:

Телефон: 0700 10 145
 e-mail:

Отдел "Спасителни средства - Черно море"
Нач. отдел:
Телефон: 0700 10 145
e-mail:

Отдел "Аварийно-спасителна дейност - р. Дунав"
Нач. отдел:
Камен Жеков Иванов
Телефон:
0700 10 145
e-mail: kamen.ivanov@marad.bg

Отдел "Проекти"
Нач. отдел: Красиана Николаева
Телефон: 0700 10 14
e-mail: krasiyana.nikolaeva@marad.bg


© Изпълнителна агенция "Морска Администрация"
2006 Всички права запазени