София 1000, ул. "Дякон Игнатий" 9
Телефон: 02 / 930 09 10
Факс: 02 / 930 09 20
E-mail: bma@marad.bg
Website: www.marad.bg
  Начало » Контакти

КонтактиСофия

"Морска Администрация" - Министерство на транспорта, информационните технология и съобщенията

София 1000
ул. "Дякон Игнатий" 9
Телефон: 02 / 930 09 10
Факс: 02 / 930 09 20
e-mail: bma@marad.bg

Изпълнителен директор
Живко Христакев Петров
Телефон: 02 / 930 09 10
Факс: 02 / 930 09 20
e-mail: Zhivko.Petrov@marad.bg  

Заместник  изпълнителен директор
Георги Симеонов Иванов
Телефон:

e-mail: georgi.ivanov@marad.bg

Главен секретар
Петър Володиев Киров
Телефон:  02 / 930 09 10
e-mail: pkirov@marad.bg

 Дирекция "Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване"
Директор: Юлиян Емилов Попов
Телефон: 02 / 930 09 60
Факс: 02 / 930 09 14
e-mail: jpopov@marad.bg

Дирекция "Международни и национални регулации на корабоплаването"
Директор:
Телефон:
e-mail:

Дирекция "Пристанища и пристанищни услуги"
Директор:
Павлинка Василева Ковачева
Телефон: 02/ 930 40 79
e-mail: Pavlinka.Kovacheva@marad.bg
Варна

Дирекция "Морска Администрация" - Варна

Варна 9000
бул. Приморски 5
Телефон: 052 / 684 922
Факс: 052 / 602 378
e-mail: hm_vn@marad.bg

Директор
Валентин Петков Енчев
Телефон: 052 / 684 922
Факс: 052 / 602 378
e-mail: hm_vn@marad.bg

Отдел: "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели "
Началник отдел:
Телефон: 052 / 684 940
Факс: 052 /  684 939
e-mail:  fsi_vn@marad.bg
 

Отдел: "Квалификация и регистрация на морски лица"
Началник отдел::Мартин Нухов
Телефон: 052 / 684 964
Факс: 052 / 602 378
e-mail: stw_vn@marad.bg

Отдел: "Експлоатационна годност на пристанищата"
Началник отдел:
Диана Руменова Василева
Телефон: 052 / 633 261, 052 /  684 945
Факс: 052 / 633 266
e-mail: dpa_vn@marad.bg

Отдел: "Административнонаказателна дейност и информационни системи"
Началник отдел: Веселина Николова Джеджева
Телефон: 052 / 684 949
Факс: 052 / 602 378
e-mail: apfso_vn@marad.bg

 


 
Бургас

Дирекция "Морска Администрация" - Бургас

Бургас 8000
ул. Княз А. Батенберг 3
Телефон: 056 / 875 775
Факс: 056 / 840 064
e-mail: hm_bs@marad.bg

Директор
Станимир Милчев Николов
Телефон: 056 / 875 775
Факс: 056 / 840 064
e-mail: hm_bs@marad.bg

Отдел: "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели "
Началник отдел:
Телефон: 056 / 875 773
Факс: 056 / 840 064
e-mail: fsi_bs@marad.bg 

Държавен пристанищен контрол
Телефон / Факс: 056 / 844 340
e-mail: psc_bs@marad.bg

Отдел: "Квалификация и регистрация на морските лица"
Началник отдел: Зоя Стоянова Иванова
Телефон: 056 / 875 765
Факс: 056 / 875 788
e-mail: stw_bs@marad.bg

Отдел: "Експлоатационна годност на пристанищата"
Началник отдел:
Веселин Тенев Статев
Телефон: 056 / 875 797
Факс: 056 / 840 064
e-mail: dpa_bs@marad.bg

Отдел: "Административнонаказателна дейност и информационно системи"
Началник отдел: Диана Стефанова Иванова
Телефон / Факс: 056 / 875 787
e-mail: apfso_bs@marad.bg
Русе

Дирекция "Речен надзор - Русе"

Русе 7000
ул. Пристанищна 20
Телефон: 082 / 815 811, 823 103
Факс: 082/815 838, 082 / 824 009
e-mail: hm_rs@marad.bg

Директор
Иван Жеков Иванов
Телефон: 082 / 815 812
Факс: 082/815 838, 082 / 824 009
e-mail: hm_rs@marad.bg

Отдел: "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби"
Началник отдел:
Телефон:
Факс: 082/815 838, 082 / 824 009
e-mail: fsi_rs@marad.bg

Отдел: "Квалификация и регистрация на морски лица"
Началник отдел:  Емил Киров Димитров
Телефон: 082 / 815 815
Факс: 082/815 838, 082 / 824 009
e-mail: stw_rs@marad.bg

Отдел: "Контрол на корабоплаването"
Началник отдел: Цончо Цонев
Телефон: 082 / 815 837
Факс: 082/815 838, 082 / 824 009
e-mail: psc_rs@marad.bg 
Лом

Дирекция "Речен надзор - Лом"

Лом 3600
Дунавски парк    № 3, ПК 29
Телефон: 0971 / 66 962, 66 963, 66 964
Факс: 0971 / 66 961
e-mail: hm_lom@marad.bg

Директор
Тони Георгиев Тодоров
Телефон: 0971 / 66 962
Факс: 0971 / 66 961
e-mail: hm_lom@marad.bg

Отдел: "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и морски лица"
Началник отдел: Радостин Емилов Йонов
Телефон: 0971 / 66 962
e-mail: fsi_lom@marad.bg

Отдел: "Пристанищен контрол"
Началник отдел: Георги Славов Методиев
Телефон: 0971 / 66 962
e-mail: psc_lom@marad.bg

              
Аварийно-спасителна дейност

 

Главна дирекция "Аварийно-спасителна дейност"
Главен Директор: Георги Цветанов Мотев
Телефон: 052/ 633 553
e-mail: georgi.motev@marad.bg

Отдел "Морски спасително-координационен център"
Началник отдел:
Пламен Йорданов Бонев
Телефон: 052 / 603 264
Факс: 052 / 603 265
e-mail: pbonev@marad.bg

Отдел "Спасителни средства - Черно море"
Нач. отдел: Хари Хованес Шахинян
Телефон: 056/ 875 766
e-mail: Hari.Shahinyan@marad.bg

Отдел "Аварийно-спасителна дейност - р. Дунав"
Нач. отдел:
Камен Жеков Иванов
Телефон:
082 / 815 841
Факс:  082/815 838, 082 / 824 009
e-mail:
kamen.ivanov@marad.bg

Отдел "Проекти"
Нач. отдел:
Телефон:
e-mail:


© Изпълнителна агенция "Морска Администрация"
2006 Всички права запазени