София 1000, ул. "Дякон Игнатий" 9
Телефон: 02 / 930 09 10
Факс: 02 / 930 09 20
E-mail: bma@marad.bg
Website: www.marad.bg
  Начало » Нормативни актове » Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

 

Port State Control

Contact list on PSC matters

National coordinator on PSC matters:

Name: Alexandar Iliev

e-mail address: alexandar.iliev@marad.bg

fax: +359 56 844 340

 

District offices contact points:

Executive Agency “Maritime Administration”, Directorate Varna

Department “Survey, Certification and Registration of Ships and Shipowners”

5, Primprski Blvd

Varna 9000

District coordinator: Capt. Hristo Nachev

telephone: +359 52 68 49 40

telefax: +359 52 68 49 39

e-mail: psc_vn@marad.bg

 

Executive Agency “Maritime Administration”, Directorate Burgas

Department “Survey, Certification and Registration of Ships and Shipowners”

3, Al. Batemberg Blvd

Burgas 8000

District coordinator: Capt. Stamat  Stamatov

telephone: +359 56 875 795

telefax: +359 56 84 43 40

e-mail: psc_bs@marad.bg


© Изпълнителна агенция "Морска Администрация"
2006 Всички права запазени