София 1000, ул. "Дякон Игнатий" 9
Телефон: 02 / 930 09 10
Факс: 02 / 930 09 20
E-mail: bma@marad.bg
Website: www.marad.bg
  Начало » Нормативни актове » Подзаконови актове

Наредба № 6 от 05 април 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България,Обн. ДВ. бр.31 от 20 Април 2012г., доп. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 10 Октомври 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 27 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 27 Януари 2017 г.

© Изпълнителна агенция "Морска Администрация"
2006 Всички права запазени