София 1000, ул. "Дякон Игнатий" 9
Телефон: 02 / 930 09 10
Факс: 02 / 930 09 20
E-mail: bma@marad.bg
Website: www.marad.bg
  Начало » Актуално » Новини

Циркуляр във връзка с изискванията на Резолюция А.1116 (30) от 05.12.2017 г. на Международната морска организация 02.07.2019

© Изпълнителна агенция "Морска Администрация"
2006 Всички права запазени