София 1000, ул. "Дякон Игнатий" 9
Телефон: 02 / 930 09 10
Факс: 02 / 930 09 20
E-mail: bma@marad.bg
Website: www.marad.bg
  Начало » Актуално » Новини

Премахване на юридическо лице от списъка със санкции, съгласно алинеи 19 и 23 от резолюция на Съвета за сигурност 1483(2003) 22.11.2018

 

Not_Nov2018.pdf (299.76 KB)


© Изпълнителна агенция "Морска Администрация"
2006 Всички права запазени