София 1000, ул. "Дякон Игнатий" 9
Телефон: 02 / 930 09 10
Факс: 02 / 930 09 20
E-mail: bma@marad.bg
Website: www.marad.bg
  Начало » Актуално » Новини

Добавяне на три плавателни съда в списъка по санкциите съгласно резолюция 1718 (2006), касаеща Корейската народно-демократична република 19.10.2018

 

 

Not_NK_16102018.pdf (306.67 KB)


© Изпълнителна агенция "Морска Администрация"
2006 Всички права запазени