София 1000, ул. "Дякон Игнатий" 9
Телефон: 02 / 930 09 10
Факс: 02 / 930 09 20
E-mail: bma@marad.bg
Website: www.marad.bg
  Начало » Актуално » Новини

Промени по отношение на данните за пет лица, включени в списъка по санкциите, отнасящи се за Либия 08.10.2018

 

 

 

Notice_Libya_17092018.doc (68.5 KB)


© Изпълнителна агенция "Морска Администрация"
2006 Всички права запазени