София 1000, ул. "Дякон Игнатий" 9
Телефон: 02 / 930 09 10
Факс: 02 / 930 09 20
E-mail: bma@marad.bg
Website: www.marad.bg
  Начало » Актуално » Новини

Нови включвания и промени в списъците на лица и организации, обект на мерки, указани в резолюции на Съвета за сигурност на ООН. 26.03.2018

© Изпълнителна агенция "Морска Администрация"
2006 Всички права запазени