София 1000, ул. "Дякон Игнатий" 9
Телефон: 02 / 930 09 10
Факс: 02 / 930 09 20
E-mail: bma@marad.bg
Website: www.marad.bg
  Начало » Актуално » Новини

Изпълнителна агенция “Морска администрация" обявява на всички заинтересовани лица датите за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности
Голям размер

 

В гр. София

В гр. Бургас

В гр. Варна

В гр. Лом

В гр. Русе


© Изпълнителна агенция "Морска Администрация"
2006 Всички права запазени