София 1000, ул. "Дякон Игнатий" 9
Телефон: 02 / 930 09 10
Факс: 02 / 930 09 20
E-mail: bma@marad.bg
Website: www.marad.bg
  Начало » Информация морски лица » Дати за явяване на изпити и допуснати кандидати

18.09.2018 Изпълнителна агенция “Морска администрация" обявява на всички заинтересовани лица датите за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности в гр. София през месец септември 2018 г.
Голям размер

 

 

 

Списък и график за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности и права на 20 и 21 септември 2018 г.(104 KB)

Обява (437.34 KB)


© Изпълнителна агенция "Морска Администрация"
2006 Всички права запазени