София 1000, ул. "Дякон Игнатий" 9
Телефон: 02 / 930 09 10
Факс: 02 / 930 09 20
E-mail: bma@marad.bg
Website: www.marad.bg
  Начало » Информация морски лица » Дати за явяване на изпити и допуснати кандидати

10.01.2017 Изпълнителна агенция “Морска администрация" обявява на всички заинтересовани лица датите за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности в гр. Варна през месец януари 2017 г.
Голям размер

 

 

Списък  играфик за провеждане на изпити за придобиване на правоспсобонсти и права по НКМЛ 6 на 12 и 13 януари 2017 г. (92.89 KB)

Обява (263.79 KB)


© Изпълнителна агенция "Морска Администрация"
2006 Всички права запазени