София 1000, ул. "Дякон Игнатий" 9
Телефон: 02 / 930 09 10
Факс: 02 / 930 09 20
E-mail: bma@marad.bg
Website: www.marad.bg
  Начало » Информация морски лица » Дати за явяване на изпити и допуснати кандидати

17.02.2017 Изпълнителна агенция “Морска администрация" обявява на всички заинтересовани лица датите за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности в гр. Бургас през месец февруари 2017 г.
Голям размер

 

 

Списък и график за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности и права по НКМЛ 6 на 23 и 24  февруари 2017 г. (2.4 MB)

Списък и график за провеждане на изпит за придобиване на правоспособност "Водач на кораб до 40 БТ на 22 февруари 2017 г. (486.9 KB)

Списък и график за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности и права по нКМЛ 6 на 9 и_10 февруари 2017 г. (2.13 MB)

Списък и график за провеждане на изпит за придобиване на правоспособност "Водач на кораб до 40БТ" на 8 февруари 2017 г. (376.27 KB)

Обява (554.68 KB)


© Изпълнителна агенция "Морска Администрация"
2006 Всички права запазени