София 1000, ул. "Дякон Игнатий" 9
Телефон: 02 / 930 09 10
Факс: 02 / 930 09 20
E-mail: bma@marad.bg
Website: www.marad.bg
  Начало » Информация морски лица » Дати за явяване на изпити и допуснати кандидати

21.03.2017 Изпълнителна агенция “Морска администрация" обявява на всички заинтересовани лица датите за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности в гр. Лом през месец март 2017 г.
Голям размер

 

 

 

Списък и график за провеждане на изпити за придобиване на правоспособност "Водач на малъс кораб" на 23 март 2017 г. (182.36 KB)

Списък и график за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности и права по НКМЛ 6 на 21 март 2017 г. (160.07 KB)

  Обява (368.93 KB)


© Изпълнителна агенция "Морска Администрация"
2006 Всички права запазени