София 1000, ул. "Дякон Игнатий" 9
Телефон: 02 / 930 09 10
Факс: 02 / 930 09 20
E-mail: bma@marad.bg
Website: www.marad.bg
  Начало » Информация морски лица » Дати за явяване на изпити и допуснати кандидати

21.04.2017 Изпълнителна агенция “Морска администрация" обявява на всички заинтересовани лица датите за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности в гр. Бургас през месец април 2017 г.
Голям размер

 

 

Списък  играфик за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности и права по НКМЛ 6 на 27 и_28 април 2017 г. (3.32 MB)

Списък  играфик за провеждане на изпити за придобиване на правоспособност "Водач на кораб до 40БТ превозващ до 35 души" на 26 април 2017 г. (331.25 KB)

Списък  играфик за провеждане на изпити за придобиване на правоспособност "Водач на кораб до 40БТ" на 26 април 2017 г. (588.28 KB)

Списък и график за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности и права по НКМЛ 6 на 11 и 12 април 2017 г. (2.43 MB)

Списък и график за провеждане на изпити за придобиване на правоспособност "Водач на кораб до 40 БТ" на 10 април 2017 г. (483.87 KB)

Списък и график за провеждане на изпити за придобиване на правоспособност "Водач на кораб до 40 БТ преводзващ до 35 човека" на 7 април 2017г. (371.8 KB)

Извънаредна обява (543 KB)

Обява (541.82 KB)


© Изпълнителна агенция "Морска Администрация"
2006 Всички права запазени