Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
Циркулярно писмо на IMO за издаваните нови сертификати за професионална подготовка от Изпълнителна агенция "Морска администрация" 04.11.2016

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

На вниманието на българските корабопритежатели


На вниманието на лицензираните менингови фирми

Информация за издаваните от ИА "Морска администрация" свидетелства за професионална компетентност

Разпореждания на изпълнителния директор

Указание за провеждане на плавателен стаж на кораби, плаващи в местно плаване за придобиване на правоспособност вахтен помощник капитан/вахтен механик

Морски спасително-координационнен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed