Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
„Моряшка книжка“ не е документ за самоличност 23.10.2015
Голям размер

 

УВАЖАЕМИ МОРЯЦИ,

УВАЖАЕМИ МЕНИНГ АГЕНТИ

                                        

          Зачестиха случаите на проблеми, създавани от граничните контролни органи на някой държави, свързани с представяне на „Моряшка книжка“ при извършване на входящи/изходящи гранични контроли на български морски лица. Включително се стига до задържане и налагане на глоби на капитаните на корабите и/или на моряците.

          В действителност поведението на граничните контролни органи са правомерни поради факта, че българската „Моряшка книжка“ не е документ за самоличност. Тя служи само за документиране на плавателния стаж  на моряка по отношение типа на корабът, на който е работил и данни за кораба и продължителността на този стаж.

          Български документ за самоличност и едновременно документ издаван за целите на Конвенция №108 на Международната организация на труда е „Моряшкия паспорт“. Той се издава, за да послужи на моряка безвизово да влезе, излезе и премине през територията на държава, страна по Конвенция №108.

 Уважаеми моряци,

          С цел да не бъдете обект на наказания от страна на граничните власти, причина за забавяне на корабите, на които плавате и да не създавате предпоставки за отказ да бъдат наемани български моряци на работа  ВИНАГИ носете със себе си своя Моряшки паспорт.

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

На вниманието на лицензираните менингови фирми

Информация за издаваните от ИА "Морска администрация" свидетелства за професионална компетентност

Разпореждания на изпълнителния директор

Указание за провеждане на плавателен стаж на кораби, плаващи в местно плаване за придобиване на правоспособност вахтен помощник капитан/вахтен механик
Изпълнение на изискванията за образование на чл. 37, т.7 от Наредба № 6 за лица, притежаващи дипломи за висше образование по специалности „Електроснабдяване и електрообзавеждане” и „Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба” на Технически университет – Варна за нуждите на придобиване на правоспособност „Корабен електромеханик”

Морски спасително-координационнен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed