Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
„Моряшка книжка“ не е документ за самоличност 23.10.2015
Голям размер

 

УВАЖАЕМИ МОРЯЦИ,

УВАЖАЕМИ МЕНИНГ АГЕНТИ

                                        

          Зачестиха случаите на проблеми, създавани от граничните контролни органи на някой държави, свързани с представяне на „Моряшка книжка“ при извършване на входящи/изходящи гранични контроли на български морски лица. Включително се стига до задържане и налагане на глоби на капитаните на корабите и/или на моряците.

          В действителност поведението на граничните контролни органи са правомерни поради факта, че българската „Моряшка книжка“ не е документ за самоличност. Тя служи само за документиране на плавателния стаж  на моряка по отношение типа на корабът, на който е работил и данни за кораба и продължителността на този стаж.

          Български документ за самоличност и едновременно документ издаван за целите на Конвенция №108 на Международната организация на труда е „Моряшкия паспорт“. Той се издава, за да послужи на моряка безвизово да влезе, излезе и премине през територията на държава, страна по Конвенция №108.

 Уважаеми моряци,

          С цел да не бъдете обект на наказания от страна на граничните власти, причина за забавяне на корабите, на които плавате и да не създавате предпоставки за отказ да бъдат наемани български моряци на работа  ВИНАГИ носете със себе си своя Моряшки паспорт.

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

На вниманието на лицензираните менингови фирми

Информация за издаваните от ИА "Морска администрация" свидетелства за професионална компетентност

Морски спасително-координационнен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed