Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
Във връзка с предстоящото влизане в сила на Морската трудова конвенция от 2006 на 20 август 2013 г. ИА "Морска администрация" информира българските моряци за възможни проблеми при постъпване на работа на кораб, който плава под знаме на държава, която не е ратифицирала конвенцията, произтичащи от прилагането в съответната държава на норми, различни от тези, разпоредени в конвенцията. 09.08.2013

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

На вниманието на лицензираните менингови фирми

Информация за издаваните от ИА "Морска администрация" свидетелства за професионална компетентност

Разпореждания на изпълнителния директор

Указание за провеждане на плавателен стаж на кораби, плаващи в местно плаване за придобиване на правоспособност вахтен помощник капитан/вахтен механик
Изпълнение на изискванията за образование на чл. 37, т.7 от Наредба № 6 за лица, притежаващи дипломи за висше образование по специалности „Електроснабдяване и електрообзавеждане” и „Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба” на Технически университет – Варна за нуждите на придобиване на правоспособност „Корабен електромеханик”

Морски спасително-координационнен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed