Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
25.03.2013 Нови изпитни въпроси отнасящи се до приложението на МАРПОЛ анекс VI и ръководни умения и работа в екип
Голям размер

 


От 28 април тези въпроси ще бъдат включени във  функция "Управление експлоатацията на кораба и грижи за лицата на борда" за управленско и оперативно ниво за навигатори и механици.

Анекс VI МАРПОЛ (30 KB)

Ръководни умения и работа в екип (38.5 KB)

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Новини


На вниманието на лицензираните менингови фирми

Информация за издаваните от ИА "Морска администрация" свидетелства за професионална компетентност

Разпореждания на изпълнителния директор

Указание за провеждане на плавателен стаж на кораби, плаващи в местно плаване за придобиване на правоспособност вахтен помощник капитан/вахтен механик
Изпълнение на изискванията за образование на чл. 37, т.7 от Наредба № 6 за лица, притежаващи дипломи за висше образование по специалности „Електроснабдяване и електрообзавеждане” и „Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба” на Технически университет – Варна за нуждите на придобиване на правоспособност „Корабен електромеханик”

Морски спасително-координационнен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed