Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
10.01.2013 На вниманието на българските моряци - въвеждaне на нови категории отпадъци и правила за боравене и изхвърляне на същите
Голям размер

 


Уважаеми моряци ИА "Морска администрация" Ви уведомява, че от 01.01.2013 г. влезе в сила изменения анекс V на МАРПОЛ. Анекса въвежда нови категории отпадъци и правила за боравене и изхвърляне на същите. ИА "Морска администрация Ви препоръчва да се запознаете с новия анекс V преди тръгване на рейс. Анекса можете да намерите на интернет страницата на ИА "Морска администрация" в рубрика "Нормативни актове", подрубрика "Разпореждания на изпълнителния директор" - Разпореждане №117.

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Новини


На вниманието на лицензираните менингови фирми

Информация за издаваните от ИА "Морска администрация" свидетелства за професионална компетентност

Разпореждания на изпълнителния директор

Указание за провеждане на плавателен стаж на кораби, плаващи в местно плаване за придобиване на правоспособност вахтен помощник капитан/вахтен механик
Изпълнение на изискванията за образование на чл. 37, т.7 от Наредба № 6 за лица, притежаващи дипломи за висше образование по специалности „Електроснабдяване и електрообзавеждане” и „Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба” на Технически университет – Варна за нуждите на придобиване на правоспособност „Корабен електромеханик”

Морски спасително-координационнен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed