Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
Указание на Изпълнителния директор на ИАМА относно "Признаване на плавателен стаж, започнат преди 30.10.2015 г. и провеждан на борда на търговски кораби от кандидати за придобиване на правоспособности „Вахтен помощник капитан на кораб над 500 БТ”, „Вахтен механик на кораб с КСУ над 750 kW” и „Корабен електромеханик“ притежаващи средно образование с трета степен на професионална квалификация по специалност „Корабоводене”, съответно „Корабни машини и механизми” или „Електрообзавеждане на кораба“. 06.03.2017
Голям размер

 

 

Sf_ukazania_plav_staj.pdf (167.19 KB)

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

На вниманието на лицензираните менингови фирми

Информация за издаваните от ИА "Морска администрация" свидетелства за професионална компетентност

Разпореждания на изпълнителния директор

Указание за провеждане на плавателен стаж на кораби, плаващи в местно плаване за придобиване на правоспособност вахтен помощник капитан/вахтен механик
Изпълнение на изискванията за образование на чл. 37, т.7 от Наредба № 6 за лица, притежаващи дипломи за висше образование по специалности „Електроснабдяване и електрообзавеждане” и „Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба” на Технически университет – Варна за нуждите на придобиване на правоспособност „Корабен електромеханик”

Морски спасително-координационнен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed