Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
На вниманието на българските моряци
Logo_eng.jpg
site_logo_bg.gif
site_logo_bg.gif
site_logo_bg.gif
site_logo_bg.gif
site_logo_bg.gif
site_logo_bg.gif
Logo_eng.jpg
site_logo_bg.gif
site_logo_bg.gif
Нови изпитни въпроси отнасящи се до приложението на МАРПОЛ анекс VI и ръководни умения и работа в екип
[25.03.2013]
От 28 април тези въпроси ще бъдат включени във функция "Управление експлоатацията на кораба и грижи за лицата на борда" за управленско и оперативно ниво за навигатори и механици. Анекс VI МАРПОЛ...

      12 Следваща Последна  

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

На вниманието на лицензираните менингови фирми

Информация за издаваните от ИА "Морска администрация" свидетелства за професионална компетентност

Разпореждания на изпълнителния директор

Указание за провеждане на плавателен стаж на кораби, плаващи в местно плаване за придобиване на правоспособност вахтен помощник капитан/вахтен механик
Изпълнение на изискванията за образование на чл. 37, т.7 от Наредба № 6 за лица, притежаващи дипломи за висше образование по специалности „Електроснабдяване и електрообзавеждане” и „Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба” на Технически университет – Варна за нуждите на придобиване на правоспособност „Корабен електромеханик”

Морски спасително-координационен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed