Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
Контакти
Бургас

Дирекция "Морска Администрация" - Бургас

Бургас 8000
ул. Княз А. Батенберг 3
Телефон: 0700 10 145
e-mail: hm_bs@marad.bg

Директор
кдп Александър Жейнов Илиев
Телефон: 0700 10 145
e-mail: hm_bs@marad.bg

Отдел: "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели "
Началник отдел:
Телефон: 0700 10 145
e-mail: fsi_bs@marad.bg 

Държавен пристанищен контрол
Телефон : 0700 10 145
e-mail: psc_bs@marad.bg

Отдел: "Квалификация и регистрация на морските лица"
Началник отдел: Зоя Стоянова Иванова
Телефон: 0700 10 145
e-mail: stw_bs@marad.bg

Отдел: "Експлоатационна годност на пристанищата"
Началник отдел:
Веселин Тенев Статев
Телефон: 0700 10 145
e-mail: dpa_bs@marad.bg

Отдел: "Административнонаказателна дейност и информационно системи"
Началник отдел: Диана Стефанова Иванова
Телефон : 0700 10 145
e-mail: apfso_bs@marad.bg

София
Варна
Бургас
Русе
Лом
Аварийно-спасителна дейност

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасително-координационнен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed