Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

 

Port State Control

Contact list on PSC matters

National coordinator on PSC matters:

Name: Alexandar Iliev

e-mail address: alexandar.iliev@marad.bg

fax: +359 56 844 340

 

District offices contact points:

Executive Agency “Maritime Administration”, Directorate Varna

Department “Survey, Certification and Registration of Ships and Shipowners”

5, Primprski Blvd

Varna 9000

District coordinator: Capt. Hristo Nachev

telephone: +359 52 68 49 40

telefax: +359 52 68 49 39

e-mail: psc_vn@marad.bg

 

Executive Agency “Maritime Administration”, Directorate Burgas

Department “Survey, Certification and Registration of Ships and Shipowners”

3, Al. Batemberg Blvd

Burgas 8000

District coordinator: Capt. Stamat  Stamatov

telephone: +359 56 875 795

telefax: +359 56 84 43 40

e-mail: psc_bs@marad.bg

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасително-координационнен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване

RSS feed