Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
Промени в чл.39а и 39б на КТК свързани със съвместимостта на регистрите 08.03.2011

От 29.10.2010 г. е в сила изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (публикувано в ДВ бр.85 от 2010 г.). С промяната на чл.39а и чл.39б се премахва изискването при наемане/отдаване на кораб на беър боут чартър регистъра от който идва/отива кораба да е обявен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за съвместим с регистъра на корабите в Република България. Поради тази причина отпада изискването за признаване на даден регистър за съвместим с регистъра на корабите в Република България и се премахва списъка на съвместимите регистри.

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

На вниманието на българските моряци

Обява за промяна в издаването на свидетелства за правоспособност, валидни за работа на борда на танкери
Циркулярно писмо на IMO за издаваните нови сертификати за професионална подготовка от Изпълнителна агенция "Морска администрация"

Морски спасително-координационнен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed