Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало

Събиране на оферти с обява/ покана

Номер в профила на купувача: 15
Дата на публикуване: 13.12.2016
Последна промяна: 03.04.2017
събиране на оферти с обява | Номер в РОП: | Статус: отворена

„Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация” на недвижимо имущество - публична и частна държавна собственост, предоставено за управление на ИАМА; застраховане на моторни превозни средства за „КАСКО”, „Гражданска отговорност” и „Злополука на местата в МПС“; застраховане на плавателни съдове за „Каско – пълна и частична загуба”, „Отговорност при сблъскване” и „Обща авария и спасяване”; застраховане за Групова застраховка „Трудова злополука” за екипажите на ИАМА и служителите, извършващи проверка на плавателните средства, както и на служителите, които осъществяват контрол за експлоатационна годност на пристанищата и на съоръженията с повишена опасност; застраховане за Групова застраховка „Злополука” за членове на екипажи, временно ангажирани да изпълняват дейности на спасителни катери на ИАМА”

20.12.2016 17:00
21.12.2016 11:00
Номер в профила на купувача: 46
Дата на публикуване: 25.07.2019
Последна промяна: 12.08.2019
Номер в профила на купувача: 12
Дата на публикуване: 24.11.2016
Последна промяна: 06.01.2017
събиране на оферти с обява | Номер в РОП: | Статус: отворена
01.12.2016 17:00
02.12.2016 11:00
Номер в профила на купувача: 26
Дата на публикуване: 08.01.2018
Последна промяна: 20.02.2018
събиране на оферти с обява | Номер в РОП: | Статус: отворена
15.01.2018 17:30
16.01.2018 11:00
Номер в профила на купувача: 41
Дата на публикуване: 11.02.2019
Последна промяна: 02.04.2019
събиране на оферти с обява | Номер в РОП: | Статус: отворена
22.02.2019 17:30
25.02.2019 11:00
Номер в профила на купувача: 21
Дата на публикуване: 26.10.2017
Последна промяна: 27.05.2019
Номер в профила на купувача: 24
Дата на публикуване: 23.11.2017
Последна промяна: 21.12.2017
събиране на оферти с обява | Номер в РОП: 2053 | Статус: отворена
30.11.2017 17:00
01.12.2017 11:00
Номер в профила на купувача: 13
Дата на публикуване: 05.12.2016
Последна промяна: 06.01.2017
събиране на оферти с обява | Номер в РОП: | Статус: отворена
12.12.2016 17:00
13.12.2016 11:00
      12 Следваща Последна  

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасително-координационен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed