Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало

Събиране на оферти с обява/ покана

Номер в профила на купувача: 47
Дата на публикуване: 07.08.2019
Последна промяна: 15.08.2019
събиране на оферти с обява | Номер в РОП: | Статус: отворена

„Подготовка на техническа спецификация и изисквания за ИТ инструмент за транспортна безопасност по река Дунав“ в изпълнение на проект: „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакция при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество“ – Danube Safety Net, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

23.08.2019 17:30
26.08.2019 11:00
Услуги

Документи

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасително-координационен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed