Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало

Събиране на оферти с обява/ покана

Номер в профила на купувача: 42
Дата на публикуване: 22.02.2019
Последна промяна: 20.03.2019
събиране на оферти с обява | Номер в РОП: | Статус: отворена

Осигуряване на необходимите ресурси за работа на EUCISE2020 нод за връзка на национален EUCISE2020 адаптор в съответствие с инженеринговите услуги, поддържащи прилагането на EUCISE2020 мрежата

08.03.2019 17:30
11.03.2019 11:00
Услуги

Документи

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасително-координационен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed