Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало

Събиране на оферти с обява/ покана

Номер в профила на купувача: 40
Дата на публикуване: 25.02.2019
Последна промяна: 02.05.2019
събиране на оферти с обява | Номер в РОП: | Статус: отворена

„Дейности по оперативно подпомагане и координация при осъществяване на административно, техническо и финансово управление на проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакция при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество“

11.03.2019 17:30
15.03.2019 10:00
Услуги

Документи

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасително-координационен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed