Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало

Събиране на оферти с обява/ покана

Номер в профила на купувача: 15
Дата на публикуване: 13.12.2016
Последна промяна: 03.04.2017
събиране на оферти с обява | Номер в РОП: | Статус: отворена

„Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация” на недвижимо имущество - публична и частна държавна собственост, предоставено за управление на ИАМА; застраховане на моторни превозни средства за „КАСКО”, „Гражданска отговорност” и „Злополука на местата в МПС“; застраховане на плавателни съдове за „Каско – пълна и частична загуба”, „Отговорност при сблъскване” и „Обща авария и спасяване”; застраховане за Групова застраховка „Трудова злополука” за екипажите на ИАМА и служителите, извършващи проверка на плавателните средства, както и на служителите, които осъществяват контрол за експлоатационна годност на пристанищата и на съоръженията с повишена опасност; застраховане за Групова застраховка „Злополука” за членове на екипажи, временно ангажирани да изпълняват дейности на спасителни катери на ИАМА”

20.12.2016 17:00
21.12.2016 11:00
Услуги

Документи

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасително-координационен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed