Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
Процедури
Номер в профила на купувача: 29
Дата на публикуване: 23.03.2018
Последна промяна: 24.04.2018
Номер в профила на купувача: 28
Дата на публикуване: 14.03.2018
Последна промяна: 25.04.2018
открита процедура | Номер в РОП: 00021-2018-0001 | Статус: прекратена
18.04.2018 17:30
19.04.2018 11:00
Номер в профила на купувача: 20
Дата на публикуване: 19.10.2017
Последна промяна: 04.01.2018
открита процедура | Номер в РОП: 00021-2017-0004 | Статус: отворена
24.11.2017 17:00
14.11.2017 17:30
27.11.2017 14:00
Номер в профила на купувача: 19
Дата на публикуване: 19.10.2017
Последна промяна: 14.12.2017
открита процедура | Номер в РОП: 00021-2017-0003 | Статус: прекратена
24.11.2017 17:00
14.11.2017 17:30
27.11.2017 10:00
Номер в профила на купувача: 10
Дата на публикуване: 27.10.2016
Последна промяна: 23.05.2017
публично състезание | Номер в РОП: 00021-2016-0003 | Статус: отворена
16.11.2016 17:30
17.11.2016 11:00
Номер в профила на купувача: 8
Дата на публикуване: 29.07.2016
Последна промяна: 24.01.2017
публично състезание | Номер в РОП: 00021-2016-0001 | Статус: отворена
19.08.2016 17:00
22.08.2016 11:00
Номер в профила на купувача: 9
Дата на публикуване: 29.07.2016
Последна промяна: 21.12.2016

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасително-координационнен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed