Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
27.03.2015 През м. декември 2014г. приключи успешно проектът GIFT – „ Зелени интермодални транспортни коридори”
Голям размерПрез м. декември 2014г. приключи успешно проектът GIFT – „ Зелени интермодални транспортни коридори”, финансиран по Програмата на ЕС за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007 – 2013. Закриващата среща по проекта се проведе в периода 25-26 ноември 2014г. в гр. Будапеща, Унгария.

Основната цел на проекта беше да анализира и оцени състоянието на транспортния сектор на територията на Югоизточна Европа, по – специално Коридорите IV, V и VII, и да предложи нови политики и стратегии по отношение развитието на инфраструктурата, процесите, ресурсите и законодателството, чрез което да насърчи иновативните интермодални товарни транспортни коридори от пристанищата до вътрешността на континента.

Като пълноправен и единствен  партньор от България,  ИА „Морска администрация” участва активно в изпълнението на дейностите по всички работни пакети на проекта. Ръководеща беше ролята на Агенцията по работен пакет 4 „Предложен синтез и модели на GIFT транспортни коридори”.

В рамките на работен пакет 5 „Пилотно тестване на избраните GIFT транспортни коридори”, бяха разработени аналитични модели за превоз на товари по европейските коридори IV,V и VII, включващи сравнителни анализи на различни варианти на превоз на контейнери. Тези модели се тестваха на практика, като тестовете обхванаха само железопътните превози.

В реализиране на дейностите от работен пакет 5, екипът на ИАМА извърши реален пилотен тест с интермодален превоз на контейнеризиран товар от България до Белгия  - София / Дунав мост 2 /Арад, Румъния/Генк, Белгия.

Товарът премина през 6 държави – България, Румъния, Унгария, Австрия, Германия и Белгия. Избраният маршрут за тестване беше от България до Белгия – склад на ИКЕА в гр. Генк. Използваният мултимодален метод за транспортиране беше комбинация от автомобилен и железопътен транспорт.

Общата продължителност на теста беше 7 денонощия и 4 часа, т.е. – 176 часа.

В рамките на проекта беше създадена т.н. “Зелена Товарна Обсерватория” - Green Freight Observatory в услуга на транспортните оператори и ползвателите на транспортни услуги в региона. Това е система за мониторинг на “зелените” транспортни коридори.  http://greenobservatory.eu/

При изпълнение на работен пакет 6 „Капитализация и препоръки”, беше изработена “Зелена” Пътна карта на транспортните коридори IV, V и VII. Тази Пътна карта може да се използва при определяне на стъпките и етапите за постигане на устойчиво развитие на зелените интермодални товарни транспортни коридори в региона.

Всички участващи в проекта  държави вече разполагат с детайлно анализирани данни, свързани с трите Паневропейски транспортни коридора и ще могат да ги прилагат на практика за подобряване възможностите за развитие на интермодалния товарен транспорт в Югоизточна Европа. 

 


Архив
- 2018 г.
- 2017 г.
- 2016 г.
- 2015 г.
- 2014 г.
- 2013 г.
- 2012 г.
- 2011 г.
- 2010 г.
- 2009 г.
- 2008 г.
- 2007 г.

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасително-координационнен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed