Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
На вниманието на българските корабопритежатели
Голям размер

 

 

Получена нотификация по системата за бърз обмен на информация GRAS-RAPEX

В Комисията за защита на потребителите, като контактна точка за България по информационната система за бърз обмен на информация GRAS-RAPEX (онлайн база данни за RAPEX нотификации относно продукти, представляващи сериозен риск за здравето и безопасността на потребителите), в съответствие с чл. 11 и 12 от Директива 2001/95/ЕС относно общата безопасност на продуктите и чл. 22 от Регламент (ЕО) № 765/2008 е получена нотификация относно несъответстващ продукт от категорията „Морско оборудване”, а именно:

Авариен радиобуй за посочване на местоположението (EPIRB) 406 MhZ (COSPAS SARSAT), марка: GME, модел: GME MT400/401/403, серийни номера: от 50101000 до 80250722, държава на произход: Австралия, производител: Standard Communication Pty ltd (GME), 17 Gibbon Road, Winston Hills, период на производство: от 1 януари 2005 г. до 28 февруари 2008 г., държави на местонахождение: Австрия, Белгия, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното Кралство.

Установена е неизправност на процесора, поради разслояване на ръба на матрицата под въздействие на влага.

От 4 юли 2014 г. производителят е предприел изземване на продукта от крайните потребители.

Изпълнителна агенция „Морска администрация” моли българските корабопритежатели, закупили такова оборудване или разполагащи с информация за наличието му на българския пазар, своевременно да я предоставят, с оглед предприемане на необходимите действия.

Архив
- 2018 г.
- 2017 г.
- 2016 г.
- 2015 г.
- 2014 г.
- 2013 г.
- 2012 г.
- 2011 г.
- 2010 г.
- 2009 г.
- 2008 г.
- 2007 г.

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасително-координационнен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed