Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
19.02.2014 Онлайн въпросник на европейската комисия във връзка със схемата за финансиране, която ще замени програмата „МАРКО ПОЛО” през периода 2014-2020 година

 

През периода 2003-2013 г. Европейската комисия предоставяше финансиране по програмата „Марко Поло” с цел подобряване на екологичността на товарните превози в ЕС, главно по линия на намаляването на задръстванията по пътищата и насърчаването на интермодалния транспорт.

В рамките на новия финансов период на ЕС през 2014-2020 г. се предвижда използването на нова схема за финансиране на товарните превози. Оформянето й ще вземе предвид най-новите пазарни тенденции, резултатите, постигнати при използването на програмата „Марко Поло” и новата рамка на транспортната политика, която включва между другото ревизираните Насоки за Трансевропейска транспортна мрежа и Механизма за свързване на Европа. В контекста на тази политика новата схема за финансиране ще допринесе особено много за създаването на иновативни и устойчиви товарни превози на равнището на мултимодалната Трансевропейска транспортна мрежа.

С оглед повишаване на ефективността на бъдещата схема за финансиране Европейската комисия е публикувала онлайн въпросник, който са поканени да попълнят всички лица, които са заинтересувани от подобряването на ефективността и устойчивостта на товарните превози в ЕС, включително фирми, органи на държавната власт, академични заведения, сдружения на лица и фирми.

Въпросникът съдържа 43 въпроса по пет основни теми: профил на отговарящия, пречки пред устойчивите товарни превози, опитът от осъществяването на програмата „Марко Поло”, пазарни нужди и цели на евентуалната нова схема за финансиране на товарните превози и формат на новата схема за финансиране. Той изисква около 20-30 минути за попълването си и може да бъде намерен на следната уебстраница:

 http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/sustainable-efficient-freight-transport-services.             

Архив
- 2018 г.
- 2017 г.
- 2016 г.
- 2015 г.
- 2014 г.
- 2013 г.
- 2012 г.
- 2011 г.
- 2010 г.
- 2009 г.
- 2008 г.
- 2007 г.

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасително-координационнен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed