Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
08.11.2013 Тестови въпроси за корабоводители река

КВП - функция корабоводене.xlsx (97.93 KB)
КВП - функция обработка и подреждане на товара.xlsx
(22.03 KB)
КВП - търговска експлоатация.xlsx
(11.89 KB)
КВП - функция УЕКГЛБ.xlsx
(34.47 KB)
Правилиник за плаване по р.Дунав.xlsx
(5.87 MB)
Щурман и щурман обща кагегория - функция обработка и подреждане на товара.xlsx
(20.27 KB)
Щурман и щурман обща кагегория - функция корабоводене.xlsx
(379.6 KB)
Щурман и щурман обща категория - функция УЕКГЛБ.xlsx
(18.97 KB)
ВМК обща пходготовка.xlsx
(24.44 KB)
ВМК основни положения за плаване по р. Дунав.xlsx (5.16 MB)
ВМК за спорт и развлечение.xlsx (2.3 MB)
е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасително-координационнен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed