Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
30.11.2012 Проект GIFT – Партньорска среща и семинар по Работен пакет 3 от проект GIFT, 26 – 27 ноември, 2012 г., гр. София
Голям размер

На 26 и 27 ноември, 2012 г. в гр. София се състоя Партньорска среща и семинар, посветен на Работен пакет 3 по проект GIFT, проведени под домакинството на българския партньор в проекта - Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

По време на партньорската среща бяха обсъдени финансови въпроси, въпроси, свързани с управлението и такива, отнасящи се до комуникацията и популяризирането на проекта. В рамките на първия ден се състоя и среща на Управляващия комитет на проект GIFT.

По време на втория ден беше проведен семинар, посветен на Работен пакет 3 от проекта. Присъстващите партньори от България, Сърбия, Гърция, Словения, Румъния, Унгария, Хърватска, Италия и Словакия обсъдиха в детайли сроковете, напредъка по изпълнението на поставените задачи и ролята на всеки партньор в процеса на събиране на данни за състоянието на инфраструктурата, съоръженията и информационните и комуникационни системи, намиращи се на територията на предварително определените коридори в рамките на проекта.

Двудневната среща по проект GIFT завърши с обобщаване на взетите от партньорството решения.

Архив
- 2018 г.
- 2017 г.
- 2016 г.
- 2015 г.
- 2014 г.
- 2013 г.
- 2012 г.
- 2011 г.
- 2010 г.
- 2009 г.
- 2008 г.
- 2007 г.

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасително-координационнен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed