Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
23.11.2012 Проект GIFT – партньорска среща 26-27 ноември 2012г.
Голям размер

ИА „Морска администрация” е партньор по проект GIFT „Green Intermodal Freight Transport” (Зелени интермодални транспортни коридори) по оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013”.

В рамките на проекта предстои да бъде извършен анализ и оценка на транспортния сектор в обособената транспортна мрежа GIFT и в допълнение да се предложат политики и стратегии за инфраструктурно развитие, хармонизиране на съответните стандарти и норми с цел да се промотират иновативни зелени товарни транспортни коридори.

В периода 26 – 27 ноември 2012 г. ще се състои партньорска работна среща, на която се очаква да бъдат обсъдени въпросите, свързани с управлението на проекта и разходването на финансовите средства. Ще бъде представена също така и Комуникационната стратегия,  разработена в рамките на Работен пакет 2. Ще се проведе и среща на надзорния комитет (Steering Committee) на проекта за обсъждане на текущите въпроси.

Вторият ден ще бъде посветен на постигнатите резултати в рамките на работен пакет 3 относно извършването на сравнителен анализ и оценка на зелените транспортни коридори в мрежата GIFT и също така ще бъдат дадени насоки за предстоящите дейности по този пакет.

На срещата ще участват представители на партньорите от Сърбия, Гърция, Словения, Румъния, Унгария, Хърватска и Италия.

Архив
- 2018 г.
- 2017 г.
- 2016 г.
- 2015 г.
- 2014 г.
- 2013 г.
- 2012 г.
- 2011 г.
- 2010 г.
- 2009 г.
- 2008 г.
- 2007 г.

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасително-координационнен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed