Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
София
site_logo_bg.gif
site_logo_bg.gif
Изпълнителна агенция “Морска администрация" обявява на всички заинтересовани лица датите за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности в гр. София през месец декември 2018 г.
[03.12.2018]
Списък и график за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности и права по НКМЛ 6 на 5 и 6 декември 2018 г. (53 KB) Обява (66.25...
Бургас
Logo_eng.jpg
Изпълнителна агенция “Морска администрация" обявява на всички заинтересовани лица датите за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности в гр. Бургас през месец декември 2018 г.
[04.12.2018]
Списък и график за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности и права по НКМЛ 6 на 6 и 7 декември 2018 г. (1.68 MB) Списък и график за провеждане изпити за придобиване...
Logo_eng.jpg
Варна
site_logo_bg.gif
Изпълнителна агенция “Морска администрация" обявява на всички заинтересовани лица датите за провежoдане на изпити за придобиване на правоспособности в гр. Варна през месец декември 2018 г.
[06.12.2018]
Списък и график за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности и права по НКМЛ 6 на 10 11 декември 2018 г. (112.66 KB) Обява (355.29...
site_logo_bg.gif
site_logo_bg.gif
Лом
site_logo_bg.gif
Изпълнителна агенция “Морска администрация" обявява на всички заинтересовани лица датите за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности в гр. Лом през месец декември 2018 г.
[04.12.2018]
Списък играфик за провеждане на изпити за придобиване на правспособност "Водач на малък кораб" на 6 декември 2018 г. (168.6 KB) Обява (406.32 KB)...
Русе
site_logo_bg.gif
Изпълнителна агенция “Морска администрация" обявява на всички заинтересовани лица датите за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности в гр. Русе през 2018 г.
[30.11.2018]
Списък и график за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности и права по НКМЛ 6 на 4 и 5 декември 2018 г. (271.47 KB) Обява - 2018 (785.18 KB)...
site_logo_bg.gif

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасително-координационнен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed