Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
София
site_logo_bg.gif
site_logo_bg.gif
Изпълнителна агенция “Морска администрация" обявява на всички заинтересовани лица датите за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности в гр. София през месец август 2018 г.
[31.07.2018]
Списък и график за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности и права по НКМЛ 6 на 2 и 3 август 2018 г. (71.5 KB) Обява (493.97...
Бургас
Logo_eng.jpg
Изпълнителна агенция “Морска администрация" обявява на всички заинтересовани лица датите за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности в гр. Бургас през месец август 2018 г.
[03.08.2018]
Списък и графи за провеждане на изпити за придобиване на правоспосбности и права по НКЛМ 6 на 23 и 24 август 2018 г. (2.01 MB) Списък и график за провеждане на изпит за придобиване...
Logo_eng.jpg
Варна
site_logo_bg.gif
Изпълнителна агенция “Морска администрация" обявява на всички заинтересовани лица датите за провежoдане на изпити за придобиване на правоспособности в гр. Варна през месец август 2018 г.
[08.08.2018]
Списък и график за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности и права по НКМЛ 6 на 13 и 14 август 2018 г. (1.47 MB) Обява (260.31...
site_logo_bg.gif
Лом
site_logo_bg.gif
Изпълнителна агенция “Морска администрация" обявява на всички заинтересовани лица датите за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности в гр. Лом през месец август 2018 г.
[18.08.2018]
Списък и график за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности и права по НКМЛ 6 на 21 август 2018 г. (133.15 KB) Списък и график за провеждане на изпит за придобиване...
Русе
site_logo_bg.gif
Изпълнителна агенция “Морска администрация" обявява на всички заинтересовани лица датите за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности в гр. Русе през 2018 г.
[18.08.2018]
Списък и график за провеждане на изпити за придобиване на правоспособности и права по НКМЛ 6 на 21 и 22 август 2018 г. (285.09 KB) Списък и график за провеждане на изпити за придобиване...

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасително-координационнен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed