Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
26.04.2010 Публикувано е измененото и допълнено Разпореждане № 68, касаещо изискванията към корабите, които не попадат в обхвата на международните конвенции. Същото влиза в сила от 01.05.2010 г. и заменя Разпореждане № 68 от 01.03.2009 г.
Голям размер

Документът е в рубрика Нормативни документи - Разпореждания на изпълнителния директор - Разпореждане № 68

Архив
- 2018 г.
- 2017 г.
- 2016 г.
- 2015 г.
- 2014 г.
- 2013 г.
- 2012 г.
- 2011 г.
- 2010 г.
- 2009 г.
- 2008 г.
- 2007 г.

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасително-координационнен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed