Контакти | Карта на сайта | Български | English
Начало
Новини
site_logo_bg.gif
site_logo_bg.gif
Операция потънал кораб "Мопанг"
12.09.2018
Изпълнителна агенция "Морска адмнистрация" предоставя на заинтерисованите медии снимки и кратки клипове от източването на 11 септември 2018 г., на нефтоводни смеси от потъналия кораб "Мопанг"!...
site_logo_bg.gif
Промяна на обслужващата банка и банковите сметки на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
07.08.2018
УВАЖАЕМИ КЛИEНТИ, Всички офиси на ИАМА имат нови банкови сметки за плащане на услуги извършвани от агенцията. Промяната се налага заради вливането на СИБАНК в Обединена българска банка, в която...
site_logo_bg.gif
Още Новини
Представяне
Изпълнителна агенция

Изпълнителна агенция  "Морска администрация"(ИАМА) е юриди- ческо лице на бюджетна издръжка към Министерство на транспорта, второстепенен разпоредител с бюджетни средства, със седалище София и с регионални дирекции във Варна, Бургас, Русе и Лом.
Статутът на ИАМА е регламентиран в  Кодекса  на  търговското корабоплаване  -  чл. 360, ал. 1. Дейността, структурата, организацията и съставът на агенцията се определят с Устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

Интернет страница: http://www.marad.bg
E-mail:
bma@marad.bg
БУЛСТАТ:
121797867

Обслужващата банка: ОББ АД
BIC: UBBSBGSF

СОФИЯ
IBAN в лева: BG33-UBBS-8888-3119-8335-01
IBAN в евро: BG82-UBBS-8888-3419-8335-40

КЛОН ВАРНА
IBAN в лева: BG55-UBBS-8888-3119-8559-00
IBAN в евро: BG77-UBBS-8888-3419-8559-40

КЛОН БУРГАС
IBAN в лева: BG46-UBBS-8888-3119-8548-01
IBAN в евро: BG95-UBBS-8888-3419-8548-40

КЛОН РУСЕ
IBAN в лева: BG35-UBBS-8888-3119-8614-01
IBAN в евро: BG84-UBBS-8888-3419-8614-40

КЛОН ВРАЦА
IBAN в лева: BG82-UBBS-8888-3119-8623-01
IBAN в евро: BG34-UBBS-8888-3419-8623-40

Работно време: плаващо от 7,30 до 18,30 часа с обедна почивка 30 мин. между 12:00 до 14:00 часа, а на звената за административно обслужване е от 9,00 до 17,30 часа с осигурен непрекъснат режим на работа с потребителите. В случаите, когато има потребители на административни услуги в служебните помещения в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 (два) астрономически часа.

Агенцията:

 • организира и координира дейности по безопасността на корабоплаването в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България;
 • осигурява реалната връзка между държавата и корабите, плаващи под българско знаме;
 • упражнява контрол за:
  а) спазването на условията за безопасност на корабоплаването спрямо български и чужди кораби;
  б) спазването на условията на труд и живот на моряците;
  в) предоставянето на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства, вътрешните водни пътища, каналите, пристанищата на Република България и другите, определени по съответния ред, райони;
  г) спазване на изискванията за качество на корабните горива.
 • организира и координира търсене и спасяване на бедстващи хора, кораби и самолети;
 • упражнява контрол и организира опазването на морската среда и на р. Дунав от замърсяване от кораби;
 • организира и провежда изпити за придобиване на правоспособност от морските лица;
 • издава свидетелства за правоспособност на морските лица;
 • води регистри на корабите, морските лица, пристанищата и пристанищните оператори в Република България;
 • Осъществява и още следните функции:

Харта на клиента (188.5 KB)


 

е-услуги
Антикорупция

С лице към хората

Телефон 112

Морски спасително-координационнен център

Контакти.

Информация за извършвания държавен пристанищен контрол в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Задължения за докладване
Списък на проверени, задържани и банирани кораби
Процедура по обжалване
Списък с контакти по въпроси свързани с ДПК

RSS feed